Monitorovací UPS klient

  • samostatný nezávislý sieťový modul určený na komunikáciu s UPS zariadením prostredníctvom USB rozhrania.
  • bezpečné sledovanie a kontrola záložného zdroja pomocou webového prehliadača, príkazového riadku, alebo protokolu SNMP
  • integrované technológie zaisťujú spoľahlivú históriu grafických trendov a mailových notifikácií

Vlastnosti

Záložný zdroj je zariadene ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie v prípade nestability vstupného napätia či pri úplnom výpadku elektrickej siete.
Úlohou UPS je chrániť dáta a citlivé zariadenia pred poškodením vplyvom nepredvídaných udalostí v sieti ako sú napäťové špičky, poklesy napätia, alebo úplné výpadky.
Ak dôjde k výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva spotrebičom energiu zo svojich akumulátorov.

Web interface

Dynamická web stránka zobrazujúca stav UPS, integorvané aplikačné systémy a historické grafy

Notifikácie

Konfigurovateľné mailové notifikácie a reporty o stave UPS

Monitorovanie

Monitorovanie hardvéru a interných procesov s autonómnou opravou

Zálohovanie

Automatické zálohovanie konfiguračných súborov

Grafy

Zaťaženie

Stav linky

Výdrž batérie

Stav batérie

Kontakt

Neváhajte nám zavolať, alebo poslať správu

Adresa

Jasovská 3, Bratislava, Slovensko

Email

info@doit.sk

Telefón

+421 910 570 549